สุราษฎร์ธานี จัดแข่ง 3 ศูนย์ wifi 5G นักกีฬานอนโรงแรมฟรี เสนอจัดเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมนำเสนอความพร้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พ.ศ. 2567) และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (พ.ศ.2567) โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ นายปัญญา หาญลำยวง กรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ นายธัชนาถ ทองประกอบ กรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ คณะผู้แทนของกรรมการฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดฯ ร่วมประชุมการนำเสนอ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา

โดย 2 วันที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจสนามที่รองรับการแข่งขันฯ บางแห่ง ใน 3 ศูนย์การแข่งขัน ได้แก่ 1.เกาะสมุย 2.สนามกีฬากลางจังหวัด และ3.ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบด้วย 1.สนามกีฬานานาชาติเทศบาลนครเกาะสมุย (รักบี้) 2.สนามสมุยอินเตอร์เนชั่นเนลแคมป์ (กีฬาเอ็กซ์ตรีม) 3.สนามมวยเพชรบัญชา เกาะสมุย 1,500 ที่นั่ง (มวยไทย) 4.สนามพรุเฉวง (เรือพาย) 5.โรงแรมที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บนเกาะสมุย. 6.สนามกีฬากลาง (พิธีเปิด-ปิด/กรีฑา/ฟุตบอล). 7.โรงยิม 4,000 ที่นั่ง (ฟุตซอล) 8.สระว่ายน้ำ
9.สนามเทนนิส 10.สนามแบดมินตัน สวนหลวง ร.9 11.โรงแรมที่พักนักกีฬา และ12. ศูนย์สื่อมวลชนและรายงานผลการแข่งขัน เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการพิจารณาความพร้อมต่อไป

จังหวัดสุราษฎร์ฯ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมทราบความพร้อมและการเตรียมการของการจัดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ โดยจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้ภาคเอกชนในท้องถิ่นมาร่วมเป็นเจ้าภาพ นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนเพียงอย่างเดียว โดยให้เป็นเจ้าภาพในทุกด้าน ทั้งระบบ อาทิ ที่พัก สนามแข่งขัน อาหาร การขนส่ง และงบประมาณ ฯลฯ อีกทั้ง เสนอให้มีการติดตั้งไวไฟ (Wifi) ระบบ 5G ให้ใช้ฟรีทุกสนามแข่งขัน นอกจากนี้จังหวัดฯ จัดที่พักให้นักกีฬาเจ้าหน้าที่แบบโรงแรมหรือมาตรฐานโรงแรม และใช้ระบบ E-card แทนเงินสด และที่สำคัญการจัดการแข่งขันในรูปแบบวิถี New Normal อีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลในการสำรวจสนามและการนำเสนอตัวของทุกจังหวัดไปประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ อีกครั้ง และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(บอร์ด กกท.) ต่อไป

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply