นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันของฝ่ายเทคนิคกีฬากีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) ครั้งที่2/2563

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันของฝ่ายเทคนิคกีฬากีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) ครั้งที่2/2563 ร่วมด้วย นายราเชล ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท.…

กระบี่ ให้ข้อมูลการแข่งขันฯ เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำผ่านระบบ QR code ในการเสนอตัวจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และเยาวชนแห่งชาติ 39

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมนำเสนอความพร้อมจังหวัดกระบี่ ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.…

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และประธานคณะกรรมการ กกท. ร่วมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่า กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย รองประธานสหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งเอเซีย (ATTU) และประธานสมาคมเทเบิลทนนิสแห่งอาเซียน (SEATTA)

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และประธานคณะกรรมการ กกท. ร่วมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส…

ผลการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 7/2563

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส…

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.…

สุราษฎร์ธานี จัดแข่ง 3 ศูนย์ wifi 5G นักกีฬานอนโรงแรมฟรี เสนอจัดเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมนำเสนอความพร้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พ.ศ. 2567) และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (พ.ศ.2567)…

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดการแข่งขัน Air Sea Land 2564 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “Air Sea Land : Southern International Sports Tourism Festival” ครั้งที่…

นครสวรรค์ เสนอตัวจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และเยาวชนแห่งชาติ 38 เตรียมติดตั้ง Smart Pole ทั่วจังหวัด ใช้งานควบคู่ผ่านโมบายแอป อำนวยความสะดวกนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมนำเสนอความพร้อมจังหวัดนครสวรรค์ ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ. 2569) และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่…

ขอแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” รวมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

เรียน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด การกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ขอแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รวมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน พร้อมนี้ ขอเชิญชวน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่มีสิทธิลงคะแนน มาลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563…

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ขอแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” รวมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

  เรียน นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” การกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ขอแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” รวมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน พร้อมนี้ ขอเชิญชวน นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่ “แห่งประเทศไทย” ที่มีสิทธิลงคะแนน มาลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่…

“เอ็นบีเอบอยคอต” ครั้งประวัติศาสตร์ เริ่มจากการชุมนุมประท้วงรัฐ

อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง ปี 2020 เดินทางมาถึง 8 เดือน อ่านข่าวต้นฉบับ: “เอ็นบีเอบอยคอต” ครั้งประวัติศาสตร์ เริ่มจากการชุมนุมประท้วงรัฐ อาฮุย แผ่นดินใหญ่ :…

งานเข้า “ไทยลีก” พบนักบอลติดโควิด สธ.แถลงด่วนเย็นนี้

ฟุตบอลไทยลีกมีกำหนดกลับมาแข่งขันต่อนัดที่ 5 ของฤดูกาล 2 อ่านข่าวต้นฉบับ: งานเข้า “ไทยลีก” พบนักบอลติดโควิด สธ.แถลงด่วนเย็นนี้ ฟุตบอลไทยลีกมีกำหนดกลับมาแข่งขันต่อนัดที่ 5 ของฤดูกาล 2020 ในวันที่ 12 กันยายนนี้…

“แพลนบี” เจ้าเดิม คว้าสิทธิ์บริหารผลประโยชน์บอลไทยต่ออีก 8 ปี

วันนี้ (15 กันยายน 2563) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใ อ่านข่าวต้นฉบับ: “แพลนบี” เจ้าเดิม คว้าสิทธิ์บริหารผลประโยชน์บอลไทยต่ออีก 8 ปี วันนี้ (15 กันยายน 2563) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์…

“ซัวเรซ” ซบแอตฯ มาดริด กำเนิดทีมรวมตัวแสบของจริง?

อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง โควิด-19 ทำให้โลกกีฬาปั่นป่ว อ่านข่าวต้นฉบับ: “ซัวเรซ” ซบแอตฯ มาดริด กำเนิดทีมรวมตัวแสบของจริง? อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง โควิด-19…

“โนเล” ถูกปรับตกรอบ เพราะตีลูกโดนผู้กำกับเส้น

อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง เกมกีฬาช่วงโควิด-19 เริ่มทยอ อ่านข่าวต้นฉบับ: “โนเล” ถูกปรับตกรอบ เพราะตีลูกโดนผู้กำกับเส้น อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง เกมกีฬาช่วงโควิด-19 เริ่มทยอยกลับมาแข่งขันกันบ้างแล้ว…

“คริสเตียโน โรนัลโด” ติดโควิด แต่ร่างกายยังฟิต ไม่แสดงอาการ

สหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเผย “คริสเตียโน โรนัลโด̶ อ่านข่าวต้นฉบับ: “คริสเตียโน โรนัลโด” ติดโควิด แต่ร่างกายยังฟิต ไม่แสดงอาการ สหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเผย “คริสเตียโน โรนัลโด” ติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่แสดงอาการ วันที่ 13…

เบื้องหลังดีลอลเวง ซื้อตัว “ปาร์เตย์” ปืนใหญ่งัดข้อตราหมี

อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง ตลาดซื้อ-ขายนักเตะยุโรปฤดูกา อ่านข่าวต้นฉบับ: เบื้องหลังดีลอลเวง ซื้อตัว “ปาร์เตย์” ปืนใหญ่งัดข้อตราหมี อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง ตลาดซื้อ-ขายนักเตะยุโรปฤดูกาล 2020-2021…

Project Big Picture ร่างแผนปรับพรีเมียร์ลีกสะท้อนอะไรบ้าง

อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง ฟุตบอลอังกฤษได้รับผลกระทบจาก อ่านข่าวต้นฉบับ: Project Big Picture ร่างแผนปรับพรีเมียร์ลีกสะท้อนอะไรบ้าง อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง ฟุตบอลอังกฤษได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศอื่น…

“โรนัลโด” โพสต์ระบายอารมณ์ หลังตรวจเจอเชื้อโควิดซ้ำรอบที่ 3

คริสเตียโน โรนัลโด โพสต์โซเชียลระบายอารมณ์ ตรวจเจอเชื้อ อ่านข่าวต้นฉบับ: “โรนัลโด” โพสต์ระบายอารมณ์ หลังตรวจเจอเชื้อโควิดซ้ำรอบที่ 3 คริสเตียโน โรนัลโด โพสต์โซเชียลระบายอารมณ์ ตรวจเจอเชื้อโควิดซ้ำอีกครั้ง พลาดเกมเตะยูเว่แล้ว 4 นัด…

บอลยุโรปเผชิญระเบิดลูกใหญ่ ที่ประธานบาร์ซ่าวางไว้ก่อนลงจากตำแหน่ง

อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง สโมสรหลายแห่งในยุโรปต้องรับม อ่านข่าวต้นฉบับ: บอลยุโรปเผชิญระเบิดลูกใหญ่ ที่ประธานบาร์ซ่าวางไว้ก่อนลงจากตำแหน่ง อาฮุย แผ่นดินใหญ่ : เรื่อง สโมสรหลายแห่งในยุโรปต้องรับมือศึกหนักอย่างใหญ่หลวงจากสถานการณ์โรคระบาดและสภาพเศรษฐกิจ คงมีเพียงไม่กี่แห่งที่บอบช้ำเทียบเท่ากับบาร์เซโลนา ซึ่งเจอทั้งศึกข้างในทีมเองด้วยอีกต่างหาก เมื่อเข้าถึงช่วงปลายเดือนตุลาคม…