เคล็ดลับการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ในปัจจุบันเยาวชนหันมาสนใจกีฬากันมากขึ้น เพราะกีฬาช่วยให้เด็กและวัยรุ่นมีร่างกายที่แข็งแรงและรู้สึกดีกับตัวเอง อย่างไรก็ตาม มีเคล็ดลับการป้องกันการบาดเจ็บที่สำคัญบางประการที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองส่งเสริมประสบการณ์การเล่นกีฬาที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดสำหรับบุตรหลานของตนได้ ความเสี่ยงการบาดเจ็บ กีฬาทุกชนิดมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ แต่ประโยชน์ของการเล่นกีฬาก็ยังมีมากกว่าความเสี่ยง โดยทั่วไป ยิ่งมีการเล่นกีฬามากเท่าใด ความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่จะเกิดบาดแผลหรือการบาดเจ็บอื่นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การบาดเจ็บส่วนใหญ่ในนักกีฬารุ่นเยาว์เกิดจากการใช้งานร่างกายหักโหมหรือมากเกินไป การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่พบบ่อยที่สุดคือ เคล็ดขัดยอก (บาดเจ็บที่เอ็น) เอ็น…