เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชุมพร – ซีเล็ค ประชาชน ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

 ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ชุมพร – ซีเล็ค” ประชาชน ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ชุมพร – ซีเล็ค”ประชาชน ชาย-หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ลิงค์รับสมัคร   

 ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ชุมพร – ซีเล็ค” ประชาชน ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ชุมพร – ซีเล็ค”ประชาชน ชาย-หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

ลิงค์รับสมัคร 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/