สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ประกาศรับสมัครนักกีฬาหญิงอายุไม่เกิน 17 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นทีมชาติชุด U-18

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภทหญิงที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติเพื่อเข้าร่วมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 โดยคุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้ามาร่วมคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกตัว นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ดังนี้ คุณสมบัตินักกีฬา 1.1 จะต้องเป็นเพศหญิง 1.2 อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2549   วันและสถานที่คัดเลือกตัว 2.1 คัดเลือกตัวช่วงที่ 1 – คัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งเข้ามา โดยพิจารณาจาก ผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ – นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผ่าน www.volleyball.or.th และส่งหนังสือเชิญไปยังต้นสังกัด ผ่านE-mailที่ระบุบไว้เพื่อให้เข้ามาคัดเลือกในช่วงที่ 2 2.2 คัดเลือกตัวช่วงที่ 2 – สมาคมฯ จะคัดเลือกความสามารถทางด้านทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ในวันที่ …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภทหญิงที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติเพื่อเข้าร่วมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2565

โดยคุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้ามาร่วมคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกตัว

นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัตินักกีฬา

1.1 จะต้องเป็นเพศหญิง

1.2 อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2549

 

วันและสถานที่คัดเลือกตัว

2.1 คัดเลือกตัวช่วงที่ 1

– คัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งเข้ามา โดยพิจารณาจาก ผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ

– นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผ่าน www.volleyball.or.th

และส่งหนังสือเชิญไปยังต้นสังกัด ผ่านE-mailที่ระบุบไว้เพื่อให้เข้ามาคัดเลือกในช่วงที่ 2

2.2 คัดเลือกตัวช่วงที่ 2

– สมาคมฯ จะคัดเลือกความสามารถทางด้านทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

2.3 กำหนดรายงานตัว และเก็บตัวฝึกซ้อมสมาคมฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

 

วันรับสมัคร และช่องทางการรับสมัคร

3.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2565

3.2 สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.volleyball.or.th

3.3 กรุณาส่งใบสมัคร มาที่ QR Code นี้เท่านั้น

 

ใบสมัคร กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี

ระเบียบคัดตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply