ผลแข่งขันศึกยุวชน เอสโคล่า 14 ปี รอบประเทศ : 21 มี.ค.

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ปีที่ 31) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นการแข่งขันวันแรก ผลการแข่งขันมีดังนี้ สนาม 1  ประเภททีมหญิง  กลุ่ม เอ.  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี  ชนะ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี  3-0 เซต 25-13, 25-14, 25-22 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา 3-2 เซต 20-25, …

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ปีที่ 31) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นการแข่งขันวันแรก ผลการแข่งขันมีดังนี้

สนาม 1 

ประเภททีมหญิง 

กลุ่ม เอ. 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี  ชนะ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี  3-0 เซต 25-13, 25-14, 25-22

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา 3-2 เซต 20-25, 25-23, 20-25, 25-22, 15-13

กลุ่ม บี.

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย 3-0 เซต 25-10, 25-18, 25-16

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี  ชนะ โรงเรียนพันดอนวิทยา จ.อุดรธานี 3-0 เซต 25-12, 25-19, 25-19

กลุ่ม ซี.

โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา ชนะ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จ.ร้อยเอ็ด 3-0 เซต 25-12, 25-14, 25-7

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา  ชนะ โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร 3-0 เซต 25-21, 25-11, 25-20

กลุ่ม ดี.

โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 3-0 เซต 25-20, 25-9, 25-17 

สนาม 2

ประเภททีมชาย

กลุ่ม เอ. 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร 3-0 เซต 25-19, 25-15, 25-15  

โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ จ.เพชรบูรณ์ ชนะ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส 3-1 เซต 25-22, 18-25, 25-23, 26-24

กลุ่ม บี.

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สพุรรณบุรี ชนะ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ 3-1 เซต 25-18, 16-25, 25-23, 25-21

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี 3-0 เซต 25-14, 25-17, 25-11  

กลุ่ม ซี.

โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ชนะ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จ.พัทลุง 3-0 เซต 25-16, 25-20, 25-14

กลุ่ม ดี.

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี ชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 3-0 เซต 25-10, 25-16, 25-23 

โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี ชนะ โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 3-1 เซต 25-15, 27-25, 18-25, 25-20

โปรแกรมการแข่งขัน 

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ประเภททีมชาย 

กลุ่ม เอ.

08.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ พบ โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ จ.เพชรบูรณ์

09.15 น. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส

กลุ่ม บี.

10.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

11.45 น. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

กลุ่ม ซี.

13.00 น. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จ.พัทลุง พบ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา 

กลุ่ม ดี.

14.15 น. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี พบ โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบูรณ์

15.30 น. โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ พบ โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ประเภททีมหญิง

กลุ่ม เอ.

08.00 น. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา จ.นนทุบรี พบ โรงเรียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

09.15 น. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี พบ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา 

กลุ่ม บี.

10.30 น. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพฯ พบ โรงเรียนพันดอนวิทยา จ.อุดรธานี

11.45 น. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย พบ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี

กลุ่ม ซี.

13.00 น. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จ.ร้อยเอ็ด พบ โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จ.สงขลา

14.15 น. โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา พบ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

จ.สงขลา

กลุ่ม ดี.

15.30 น. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply