เลื่อนการแข่งขัน 2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2021

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน 2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2021 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 วันแข่งขันใหม่ 27-29 ตุลาคม 2564 ณ สนามบันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ TOURNAMENT POSTPONED – THAILAND CHAMPIONS TOUR DUE TO COVID-19 CURRENT WORSENING SITUATION EVENT : 2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2021 ORIGINAL DATE : 7-9 July 2021 NEW DATE : 27-29 October 2021

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน 2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2021 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วันแข่งขันใหม่ 27-29 ตุลาคม 2564 ณ สนามบันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

TOURNAMENT POSTPONED – THAILAND CHAMPIONS TOUR DUE TO COVID-19 CURRENT WORSENING SITUATION
EVENT : 2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2021
ORIGINAL DATE : 7-9 July 2021
NEW DATE : 27-29 October 2021
VENUE : Banyan Golf Club

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply