Thailand PGA One Day Challenge

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน Thailand PGA One Day Challenge เพื่อให้สมาชิกได้มีกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก สร้างความสามัคคี รวมถึงการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟอาชีพไทย ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ชิงเงินรางวัลรวม 350,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
• สมาชิกสามัญของ Thailand PGA ที่ได้รับเชิญจาก Thailand PGA จำนวน 30 คน
• สมาชิกสามัญของ Thailand PGA (Tournament Player) ที่ไม่ค้างชำระค่าบำรุงสมาคมฯ
จำนวน 70 คน โดยสมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
หมายเหตุ:
• รับจำนวนไม่เกิน 100 คน
• ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียน ณ สนามแข่งขันไม่เกิน 10:30 น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 26 เม.ย. 2564

รูปแบบการแข่งขัน
สโตรค เพลย์ 18 หลุม ผู้ที่ทำสกอร์รวม18 หลุมน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะการแข่งขันและอันดับถัดไปตามลำดับ ในกรณีเสมอกันทุกอันดับ ให้ตัดสินโดยวิธีเปรียบเทียบสกอร์การ์ด ตามเงื่อนไขของรอบคัดเลือกใน Thailand PGA Tour

ประเภทการแข่งขัน
• ประเภท Senior Tournament Player ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เล่นแท่นที Senior
• ประเภท Tournament Player ชาย อายุไม่ถึง 50 ปี เล่นแท่นที Thailand PGA

เงินรางวัล
เงินรางวัลรวม 350,000 บาท / 100 อันดับ / ไม่มีตัดตัว / ตารางเงินรางวัลแนบท้าย
หมายเหตุ: หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และหัก Levy Fee 5%

การสมัครเข้าแข่งขัน
สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่ ค่าสมัคร 1,000 บาท เลขบัญชี 406-260-623-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

การลงทะเบียน
26 เมษายน 2564 เวลา 09:30-10:30 ณ สนามแข่งขัน
หมายเหตู: ลงทะเบียนหลังเวลา 10:30 หรือไม่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

ค่ากรีนฟี, แคดดี้, รถกอล์ฟ
ค่ากรีนฟี: จ่ายโดย Thailand PGA
ค่าแคดดี้: จ่ายโดยนักกอล์ฟ (คูปองแคดดี้ 350 บาท)
ค่ารถกอล์ฟ: จ่ายโดยนักกอล์ฟ (600 บาท นั่งเดี่ยว ห้ามนั่งคู่ โดยเลือกที่จะใช้รถกอล์ฟหรือไม่ใช้รถกอล์ฟก็ได้)

การจ่ายเงินรางวัล
จ่ายเงินรางวัลโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักกอล์ฟ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ระบุหมายเลขบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ (ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อนักกอล์ฟ) ในแบบฟอร์มการสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-136-2091 อีเมล support@thailandpga.or.th

หมายเหตุ
คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply