ผลยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์ 2563 ภาคตะวันออก

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ณ อ่างดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้  รอบรองชนะเลิศ 16 ปี ประเภททีมหญิง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนบ่อทองวังจันทร์ จ.ระยอง 2-0 เซต  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยนุเคราะห์) จ.ชลบุรี ชนะ โรงเรียนชุมชนเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี 2-0 เซต  รอบรองชนะเลิศ 16 ปี ประเภททีมชาย โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวัง นนทบุรี จ.นนบุรี 2-0 เซต โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยนุเคราะห์) จ.ชลบุรี ชนะ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี  2-0 เซต รอบรองชนะเลิศ 18 …

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ณ อ่างดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

รอบรองชนะเลิศ 16 ปี

ประเภททีมหญิง

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนบ่อทองวังจันทร์ จ.ระยอง 2-0 เซต 

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยนุเคราะห์) จ.ชลบุรี ชนะ โรงเรียนชุมชนเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี 2-0 เซต 

รอบรองชนะเลิศ 16 ปี

ประเภททีมชาย

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวัง นนทบุรี จ.นนบุรี 2-0 เซต

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยนุเคราะห์) จ.ชลบุรี ชนะ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี  2-0 เซต

รอบรองชนะเลิศ 18 ปี

ประเภททีมหญิง 

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ ชนะ โรงเรียนสามโคกอบจ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 2-0 เซต

โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี  2-0 เซต

รอบรองชนะเลิศรุ่น 18 ปี

ประเภททีมชาย 

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี ชนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี 2-0 เซต 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวัง นนทบุรี จ.นนบุรี ชนะ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยนุเคราะห์) จ.ชลบุรี 2-0 เซต

สรุปผลการแข่งขันรุ่น 16 ปี

ประเภททีมหญิง

ชิงชนะเลิศ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยนุเคราะห์) จ.ชลบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จ.ชลบุรี และ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี

รุ่น 18 ปี

ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ : โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยนุเคราะห์) จ.ชลบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวัง จ.นนทบุรี และ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี 

รุ่น 18 ปี

ประเภททีมหญิง

ชิงชนะเลิศ : โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนนวมินราชูทิศหอวัง จ.นนทบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนสามโคกอบจ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี และ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply