การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เรียน สมาชิกทุกท่าน อ้างถึง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ให้พนักงานและลูกจ้างของ กกท.ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกอบกับสำนักงาน สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 21 การกีฬาแห่งประเทศไทย เช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย กำหนดให้เจ้าหน้าที่สมาคมปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563

เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)
เรียน สมาชิกทุกท่าน

อ้างถึง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ให้พนักงานและลูกจ้างของ กกท.ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกอบกับสำนักงาน สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 21 การกีฬาแห่งประเทศไทย เช่นกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย กำหนดให้เจ้าหน้าที่สมาคมปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply