สมาคมวอลเลย์เผยชื่อนักตบหนุ่ม ยู 20 ผ่านคัดเลือกรอบสอง เตรียมเก็บตัว 13 พ.ค.

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง (ทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล) จำนวน 18 คน โดยมีรายดังนี้ เซตเตอร์ ธนบดี พลเสนา : โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (193 ซม.) ทีปกร วีระวงศ์ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (178 ซม.) ธนภัทร ขันคำ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (185 ซม.) หัวเสา เฉลิมเดช บุญรอด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ (189 ซม.) สรชัช โฉมเฉลา : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (193 ซม.) อนันดา กลิ่นหอม : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (193 ซม.) กิตติพงศ์ จ๋ายเจริญ : …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง (ทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล) จำนวน 18 คน โดยมีรายดังนี้

เซตเตอร์

ธนบดี พลเสนา : โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (193 ซม.)

ทีปกร วีระวงศ์ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (178 ซม.)

ธนภัทร ขันคำ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (185 ซม.)

หัวเสา

เฉลิมเดช บุญรอด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ (189 ซม.)

สรชัช โฉมเฉลา : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (193 ซม.)

อนันดา กลิ่นหอม : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (193 ซม.)

กิตติพงศ์ จ๋ายเจริญ : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (190 ซม.)

สถิตพงษ์ ปิงตา : โรงเรียนเมืองพลวิทยาคม (191 ซม.)

จิรายุ นาชัยยา : โรงเรียนวาปีปทุม (188 ซม.)

บอลสั้น

เสกสรร ชาญยา : โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก (197 ซม.)

เกียรติภูมิ รามสิน : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (196 ซม.)

ลลิตภัทร ทัมทิมทอง : โรงเรียนชุมแพศึกษา (194 ซม.)

กิตตินันท์ ผลพิกุล : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (192 ซม.)

บีหลัง

คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (206 ซม.)

เทพทัต อรรถสาร : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (188 ซม.)

ชยพล พรรณหาญ : โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (198 ซม.)

ตัวรับอิสระ

นครินทร์ อินธนู  : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (176 ซม.)

เจษฎา มาทะวงษ์ : โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (174 ซม.)

นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสอง จะต้องเข้ารายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อม
ในวันที่ 13 พฤษภาคม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม  2567

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/