ทัพชายหาดไทยบินสู่ออสเตรเลีย ลุยศึกPro Tour Future

วันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ทีมวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเข่าร่วมแข่งขัน รายการ FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Future Coolangatta โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังนี้ ประเภททีมชาย ไทย 1 สิบเอก ดุลวินิจ แก้วใส อาสาสมัครทหารพราน สุรินทร์ จงกลาง ไทย 2 นายเนติธร มุนีกุล นายวชิรวิชญ์ หมวดผา ประเภททีมหญิง น.ส.พัชราพร สีหะวงษ์ น.ส.สมิตรา สีมะโรงนาม เจ้าหน้าที่ทีม พันจ่าเอก ทวีป ทองกำเหนิด จ่าเอก ณัฐนนท์ อินเขียว จ่าเอก นัฐวุฒิ บุตรพิลา สำหรับรายการนี้จะแข่งขันระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567

วันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ทีมวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเข่าร่วมแข่งขัน รายการ FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Future Coolangatta โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังนี้

ประเภททีมชาย

ไทย 1

สิบเอก ดุลวินิจ แก้วใส

อาสาสมัครทหารพราน สุรินทร์ จงกลาง

ไทย 2

นายเนติธร มุนีกุล

นายวชิรวิชญ์ หมวดผา

ประเภททีมหญิง

น.ส.พัชราพร สีหะวงษ์

น.ส.สมิตรา สีมะโรงนาม

เจ้าหน้าที่ทีม

พันจ่าเอก ทวีป ทองกำเหนิด

จ่าเอก ณัฐนนท์ อินเขียว

จ่าเอก นัฐวุฒิ บุตรพิลา

สำหรับรายการนี้จะแข่งขันระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/