การประชุมสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งอาเซียน(SAVA)

การประชุมสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งอาเซียน(SAVA) นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งอาเชี่ยน ประชุมคณะกรรมการบริหารและประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเชี่ยน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟฟารีน พระราม ๙ โดยมีมาดามริต้า ซูบาโว่ ประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเซีย ( AVC )และนายฟาบิโอ อาเซวีโด ผู้อำนวยการสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ( FIVB ) เข้าร่วมประชุมด้วย บรรยาการการประชุมเป็นไปด้วยดีฉันท์ญาติพี่น้อง พิจารณาแนวทางการสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งทั้งสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเซียและสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก็พร้อมจะให้การช่วยเหลือทุกประเทศในภูมิภาคนี้ ได้พิจารณาแนวทางในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไปสู่อาชีพ โดยจะพยายามเพิ่มประเทศที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ซี วี ลีก ให้มากขึ้นจากเดิมที่มีเพียง ๔ ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียตนาม และประเทศไทย รวมทั้งมีแนวคิดจะเชิญสโมสรจากประเทศนอกภูมิภาคมาร่วมแข่งขันด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้นายสมพร ใช้บางยางในายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งอาเชี่ยนต่ออีกสมัยด้วย.

การประชุมสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งอาเซียน(SAVA)

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งอาเชี่ยน ประชุมคณะกรรมการบริหารและประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเชี่ยน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟฟารีน พระราม ๙ โดยมีมาดามริต้า ซูบาโว่ ประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเซีย ( AVC )และนายฟาบิโอ อาเซวีโด ผู้อำนวยการสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ( FIVB )

เข้าร่วมประชุมด้วย บรรยาการการประชุมเป็นไปด้วยดีฉันท์ญาติพี่น้อง พิจารณาแนวทางการสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งทั้งสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเซียและสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก็พร้อมจะให้การช่วยเหลือทุกประเทศในภูมิภาคนี้ ได้พิจารณาแนวทางในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไปสู่อาชีพ โดยจะพยายามเพิ่มประเทศที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ซี วี ลีก ให้มากขึ้นจากเดิมที่มีเพียง ๔ ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียตนาม และประเทศไทย

รวมทั้งมีแนวคิดจะเชิญสโมสรจากประเทศนอกภูมิภาคมาร่วมแข่งขันด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้นายสมพร ใช้บางยางในายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งอาเชี่ยนต่ออีกสมัยด้วย.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/