ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย
รองประธานชมรมเพาะกายและฟิตเนสกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 15 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี

GALLERY

Day1 ประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

Day2 ประชุมผู้ตัดสิน ผู้จัดการทีม และชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนักกีฬากีฬาแห่งชาตครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

Day3 การแข่งขันรอบคัดเลือกวันแรก กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

Day4 การแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่สอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

Day5 การแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่สาม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

Day6 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันแรก กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48

Day7 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่สอง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันท...
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Muscle and Physique C...
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสครบรอบ 69 ปี การก่อตั้งสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Muscle and Physique Championships 2022 ระหว่...