Welcome all Participants to 13th World Bodybuilding and Physique Sports Championships 6-12 December 2022 @Phuket,Kingdom of Thailand

Welcome all Participants to 13th World Bodybuilding and Physique Sports Championships 6-12 December 2022 @Phuket,Kingdom of Thailand

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​...
ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส...
นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ชุดการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 31ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย...
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ ค่าย/สโมสร สมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประ...
ผู้บริหาร นักกีฬาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น...
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสครบรอบ 69 ปี การก่อตั้งสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย