ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 5/2566

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 31 พ.ค 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 และเข้าเตรียมความพร้อมการร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ดังนี้ 1. รายงานผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ประเทศไทย มีผลงานภาพรวมได้เป็นอันดับ 2 (108 เหรียญทอง 96 เหรียญเงิน 108 เหรียญทองแดง) โดย อันดับ 1 ได้แก่ เวียดนาม (136 เหรียญทอง 105 เหรียญเงิน 118 เหรียญทองแดง) อันดับ 3 อินโดนีเซีย (87 เหรียญทอง 80 เหรียญเงิน 109 เหรียญทองแดง) เจ้าภาพกัมพูชา อันดับ 4 (81 เหรียญทอง 74 เหรียญเงิน 127 เหรียญทองแดง) สำหรับกีฬาสากล ประเทศไทยได้เป็นอับดับ 1 (54 เหรียญทอง) อันดับ 2 เวียดนาม (52 เหรียญทอง) และอันดับ 3 อินโดนีเซีย (35 เหรียญทอง) ส่วนเจ้าภาพกัมพูชา อันดับ 7 (10 เหรียญทอง) โดย กกท. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทย ณ โรงแรม Oakwood Hotel and Residence ระหว่างวันที่ 4 – 16 พฤษภาคม 2566 เพื่อการติดตามประเมินผลการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science Mobile Clinic) มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับนักกีฬา, 2. การเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2566 การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ในการเตรียมนักกีฬาไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ควบคู่กับการเตรียมนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2566 รวมถึงการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผลการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาอยู่ในเกณฑ์ดี 51% และมีผลการประเมินศักยภาพกีฬาที่ระดับดีมาก (8.8 คะแนน) ซึ่งในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 521 คน การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 138 เหรียญทอง โดยผลการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา ประเทศไทยอยู่ใน อันดับ 2 จำนวน 117 เหรียญทอง อันดับ 1 อินโดนีเซีย 175 เหรียญทอง และอันดับ 3 เวียดนาม 65 เหรียญทอง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทย ณ โรงแรม Oakwood Hotel and Residence เพื่อประสานงาน สำหรับคณะนักกีฬา และให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ สามารถร่วมชมและเชียร์นักกีฬาไทย ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง T Sports 7 ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2566 และทาง Application T Sports 7 จากนั้นที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย 1. การสนองบทบาทของภาครัฐ 2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม 3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 4. บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. การเปิดเผยข้อมูล 6.คณะกรรมการ 7. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 8.จรรยาบรณ 9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 10. การติดตามผลการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ กกท. 31/05/2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/