สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบหญิงยู 16 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ผ่านการเกณฑ์คัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้ เซตเตอร์ ปัณฑิตา คงนอก : โรงเรียนสุรนารี (171) เซราห์ แอนโคมาห์ : โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (173) ธมนวรรณ การไสย : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (160) สุพิชชา อุ่นเพ็ง : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (178) ณัฐณิชา แซ่เล้า : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (178) ณัฐนิชา องอาจ : โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต (174)               บอลสั้น จินดามณี พรมประดิษฐ์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (174) ณัฐณิชา วงศ์สันเทียะ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (173) สุภานิชา ประทาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา (167) พฤกษา …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ผ่านการเกณฑ์คัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้

เซตเตอร์
ปัณฑิตา คงนอก : โรงเรียนสุรนารี (171)
เซราห์ แอนโคมาห์ : โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (173)
ธมนวรรณ การไสย : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (160)
สุพิชชา อุ่นเพ็ง : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (178)
ณัฐณิชา แซ่เล้า : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (178)
ณัฐนิชา องอาจ : โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต (174)              

บอลสั้น
จินดามณี พรมประดิษฐ์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (174)
ณัฐณิชา วงศ์สันเทียะ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (173)
สุภานิชา ประทาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา (167)
พฤกษา อิสสระกุล : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (169)
กัลยรักษ์ เอี่ยมสอาด : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (177)
ปวีณ์ธิดา รัตนะบุรี : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (178)
สุธินันท์ กุยราพะเนา : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (178)
จันทร์จิรา เพียรการ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (175)
ชลรดา เรืองเกษวิทย์ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (173)
ธนญา ตระกูลแก่นเพ็ชร : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (172)
ปานระวี ควรรับส่วน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (173)
ไอริน ผ่องกระโทก : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (173)
ชนกานต์ ฉิมทะเล : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (177)
พรพิมล หมื่นราม : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (174)

หัวเสา-บีหลัง
ฐานิตา เอี่ยมละออ : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชยนาวาส (170)
พนิตพร ปัชชาเขียว : โรงเรียนพันดอนวิทยา (170)
ณัฏฐา พลรบ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (173)
อาริยา บัวดง : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (175)
ทรรศนวรรณ ไพบูลย์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (168)
เบญญาภา สังวรกาญจน์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (173)
ณัฐชยา ทาแฮ : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (176)
อักษรมณี โพธิ์ศรีดี : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (168)
ธิดารัตน์ โนนทิง : โรงเรียนราชินูทิศ 2 (183)
อันธิกา เมืองวงค์ศา : โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน (168)
อรธพร จันทร์เพชร : โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน (170)
ชนิดาภา ช่องเจริญ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (171)
ตุลยดา คูณลบ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (169)
วรัญญา สุวรรณกุฏ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (170)
ทักษพร แผนเจริญ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (165)
นฤมล ทรัพย์เฉลิม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (170)
กวินธิดา นาคสิงห์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (170)
ตรีทิพ วิบูลย์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (173)

ตัวรับอิสระ
มณชญา อิทธิ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (160)
ศิรภัสสร สมัยกลาง : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (158)
หฤทัย ชนะการี : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (158)
ณิชารีย์ นิละพันธุ์ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (163)
รวิภา ดวงปา : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (162)

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ทำการคัดเลือกตัว ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
และนักกีฬาต้องมารายงานตัวภายในเวลา 07:00 น. – 07:20 น. เท่านั้น

กำหนดการรายงานตัวและทดสอบ
7.00 น. รายงานตัว
07.30 น. เริ่มอบอุ่นร่างกาย
08.00-10.00 น. เริ่มทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
10.00-12.00 น. คัดตัวช่วงที่ 1
14.00-16.30 น. คัดตัวช่วงที่ 2

• หมายเหตุ นักกีฬาทุกคนที่มีรายชื่อคัดเลือกตัวจะค้องนำบัตรประชาชนมาแสดงตัวในการทะเบียน

 

หนังสือขอตัวนักกีฬา ——> คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/