FAREWELL PARTY 13TH WORLD BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS CHAMPIONSHIPS 2022


FAREWELL PARTY 13TH WORLD BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS CHAMPIONSHIPS 2022
December 11 ,2022

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Southern Bodybuilding Championshi...
การประชุมเตรียมความพร้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ก...
ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส...
นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ชุดการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 31ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย...
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ ศูนย์ฝึกซ้อมน...
เปิดรับสมัครแล้ว!!! การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 8 “8TH NATION...