“ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก” จัดแข่งขันรำไหว้ครูและทักษะแม่ไม้มวยไทยกองทัพบก ประจำปี 2565

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/