กกท. ร่วมกับ จ.นครสวรรค์ แถลงข่าวและลงนามสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ปี 2566

กกท. ร่วมกับ จ.นครสวรรค์ แถลงข่าวและลงนามสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ปี 2566

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและลงนามสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” โดยมี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์, นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และผู้บริหาร กกท. ร่วมพิธี ณ ห้องศิวาแกรนด์บอลรูม (ชั้น 2) โรงแรมศิวารอยัลพัทลุง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจาก กกท. ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับชาติอีกครั้งหนึ่ง โดยจังหวัดนครสวรรค์มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านสนามจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคการกีฬา การดูแลรักษาความปลอดภัย การบริการด้านการแพทย์และการกำหนดแนวทางการควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านที่พัก นอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ยังได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน ในการเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน กองเชียร์และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีความสุขและความประทับใจอีกด้วย
รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” และการแข่งขันและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” เนื่องจาก จังหวัดนครสวรรค์มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการ ทำให้เชื่อมั่นว่าจังหวัดนครสวรรค์จะมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินั้นจะสามารถพัฒนาและสร้างนักกีฬาเยาวชนให้พร้อมในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป
สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยจัดแข่งขันทั้งหมด 46 ชนิดกีฬา และการแข่งขันและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน พ.ศ. 2566 จัดการแข่งขันทั้งหมด 15 ชนิดกีฬาและมี “ลี่หมิงและหนิงอัน” เป็นมาสคอตประจำการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งออกแบบเป็นเด็กชายหญิงแต่งกายในชุดวัฒนธรรมไทย – จีน สื่อถึงอัตลักษณ์ทางวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/