นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปล่อยตัวนักวิ่งระยะเบตง 25 กิโลเมตร ในการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Amazean Jungle Trail 2022

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปล่อยตัวนักวิ่งระยะเบตง 25 กิโลเมตร ในการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Amazean Jungle Trail 2022 โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply