ผลศึกลูกยาง เอสโคล่า 2563 ภาคเหนือ : รอบแรก 1 พ.ย.

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (ปีที่ 31 ) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  รอบแรก ประเภททีมหญิง  สาย A โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จ.กำแพงเพชร ชนะ ทีม โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ.เชียงราย 3-0 เซต 25-8, 25-8, 25-17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ชนะทีม โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล จ.เชียงราย 3-0 เซต 25-8, 25-7, 25-8 สาย B โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย ชนะทีม โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จ.เชียงราย …

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (ปีที่ 31 ) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

รอบแรก

ประเภททีมหญิง 

สาย A

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จ.กำแพงเพชร ชนะ ทีม โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ.เชียงราย 3-0 เซต 25-8, 25-8, 25-17

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ชนะทีม โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล จ.เชียงราย 3-0 เซต 25-8, 25-7, 25-8

สาย B

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย ชนะทีม โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จ.เชียงราย 3-1 เซต 25-8, 25-17, 21-25, 25-14

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน ชนะ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย 3-0 เซต 25-18, 25-19, 25-11

สาย C

โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ชนะ โรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 3-0 เซต 25-12, 25-6, 25-6

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย ชนะ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จ.เชียงราย 3:0 เซต 25-18, 25-12, 25-18

สาย D

โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม จ.สุโขทัย ชนะทีมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ 3-0 เซต 25-7, 25-9, 25-3

ประเภททีมชาย 

สาย A

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ 3-0 เซต 25-7, 25-8, 25-12

สาย B

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่  ชนะ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย 3-0 เซต 25-23, 25-17, 25-14 

สาย C

โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ชนะ โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา 3-0 เซต 25-13, 25-5, 25-12

สาย D

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย ชนะ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง 3-2 เซต 25 -22, 20-25, 17-25, 25-20, 15-11

โปรแกรมการแข่งขัน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

รอบแรก
ประเภททีมหญิง 

สาย A

08.00 น. โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จ.กำแพงเพชร พบ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล จ.เชียงราย

สาย B

09.15 น. โรงเรียนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย พบ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน

สาย A

10.30 น. โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ.เชียงราย พบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

11.45 น. โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จ.เชียงราย พบ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย

ประเภททีมชาย

สาย E

13.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จ.เชียงราย พบ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน 

สาย F

14.15 น. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์ พบ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่

สาย A

15.30 น. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ พบ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่

สาย B

16.45 น. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย พบ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จ.พะเยา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply