ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564

01
03
02
04
06
05
07
08
09
10
11
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_0
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_54
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_2
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_5
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_6
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_7
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_63
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_8
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_57
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_9
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_10
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_11
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_12
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_58
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_13
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_14
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_15
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_69
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_16
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_17
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_18
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_19
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_62
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_60
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_61
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_70
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_71
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_72
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_73
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_59
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_74
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_75
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_64
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_76
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_77
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_78
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_55
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_79
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_80
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_81
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_56
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_82
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_84
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_85
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_86
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_87
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_88
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_117
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_89
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_90
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_91
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_92
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_93
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_94
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_95
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_96
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_98
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_99
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_115
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_118
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_100
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_101
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_102
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_103
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_121
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_104
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_105
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_106
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_114
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_107
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_108
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_109
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_110
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_111
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_112
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_119
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_116
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_45
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_20
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_21
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_22
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_23
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_24
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_25
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_26
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_27
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_28
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_29
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_30
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_31
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_32
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_33
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_34
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_35
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_36
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_37
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_38
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_39
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_40
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_41
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_42
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_43
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_44
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_46
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_47
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_48
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_49
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_50
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_52
LINE_ALBUM_2021.12.12_๒๑๑๒๑๒_122

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ Online ผ่านโปรแกรม
Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564
โดยมีคุณบุญชัย แซ่แต้ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2564

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระ...
นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ...
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
สรุปผลงานนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 25...
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Leave a Reply