รองผู้ว่าการ กกท.เยี่ยมชมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ (Football Excellent Center)

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เดินทางเข้าเยี่ยมชมและให้โอวาทแก่ทีมผู้ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ (Football Excellent Center) ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ (Football Excellent Center) ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของประเทศไทยที่มีทักษะดี และมีความตั้งใจผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ มาเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) รวมไปถึงการเสริมด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืนและเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า กีฬาฟุตบอล เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาอาชีพที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาส ให้นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของประเทศไทย กกท. จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ได้มาฝึกฝน พัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเอง เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพกับสโมสรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เพื่อเป้าหมายในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในปี ค.ศ. 2026 สุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนตั้งใจในการอบรมฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป

สำหรับโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ (Football Excellent Center) นี้จะคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยในช่วงที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 15 วัน ณ อัลไฟน์ฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่ง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ @excellentcentercm

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply