กกท.จับมือ กระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทัพไทย 5,894 คน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งระเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลได้มีความห่วงใยประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการดำรงชีพ รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติ ภารกิจในการดำเนินงานตามนโยบายของประเทศ ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที จึงจำเป็น ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และเพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิต ของนักกีฬาตลอดจนบุคลากรในวงการกีฬาและประชาชนเป็นสำคัญ นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรหลัก ที่รับผิดชอบในการเตรียมนักกีฬา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 , กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ,การแข่งขันเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ การแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 โอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 24 และการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 โดย กกท.ได้ประสานไปยัง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการขอรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จํานวน 5,894 คน

ทั้งนี้ คณะนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ที่จะเดินทางไปแข่งขันรายการ “มุสสานาห์ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ 2021” (MUSSANAH OPEN CHAMPIONSHIP 2021) ที่ประเทศโอมาน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน นี้ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรก ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม เรียบร้อยแล้ว

กกท.ได้แบ่งกลุ่มในการจัดสรรวัคซีนให้กับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสม ชิงโควตาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ เดือนมีนาคม, กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ เดือนกรกฎาคม – กันยายน ที่ประเทศญี่ปุ่น, กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เดือนพฤศจิกายน ที่ประเทศเวียดนาม, กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว ปี 2565 (ค.ศ.2022) ที่ประเทศจีน และกลุ่มที่ 5 กลุ่มที่จะแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เเละมาเชียลอาร์ตเกมส์ เดือนมีนาคม 2565 (ค.ศ.2022) หรือ เอเชี่ยนบีชเกมส์ (รอการกำหนดวันแข่งขันจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย)

ผู้ว่าการ กกท.กล่าวยืนยันว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมชาติ ไทย กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแข่งขันเพื่อไปสู่โอลิมปิกเกมส์ 2020 นักกีฬาที่มีโปรแกรมควอลิฟายก็จะทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน เมื่อได้โควตาแล้ว นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยทุกคนก็จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนการแข่งขัน “โตเกียวเกมส์” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักกีฬาไทยในการไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 5,894 คน ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนแบ่งตามรายการแข่งขัน ตลอดปี 2564-2565 มีดังนี้
1.นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสม ชิงโควตากีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020
(นักกีฬา 567 คน, เจ้าหน้าที่ 299 คน)
2.นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสม ชิงโควตากีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2020 (นักกีฬา 273 คน ,เจ้าหน้าที่ 76 คน)
3.นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (นักกีฬา 983 คน ,เจ้าหน้าที่ 278 คน)
4.นักกีฬาและ เจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น (นักกีฬา 60 คน, เจ้าหน้าที่ 61 คน, บุคลากรทางการกีฬา 60 คน)
5.นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น (นักกีฬา 60 คน, เจ้าหน้าที่ 40 คน, บุคลากรทางการกีฬา 86 คน)
6.นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศเวียดนาม (นักกีฬา 1,348 คน, เจ้าหน้าที่ 474 คน,บุคลากรทางการกีฬา 160 คน)
7.นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ฤดูหนาว 2022 ที่ประเทศจีน ปี 2565 (นักกีฬา 4 คน, เจ้าหน้าที่ 5 คน, บุคลากรทางการกีฬา 2 คน)
8.นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เเละมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ปี 2565 (ค.ศ.2022) หรือ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศจีน (รอกำหนดวันแข่งขันจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย) (นักกีฬา 785 คน, เจ้าหน้าที่ 173 คน, บุคลากรทางการกีฬา 100 คน)
กองประชาสัมพันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply