นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบทะเบียนบุคลากรกีฬาแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกีฬาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบทะเบียนบุคลากรกีฬาแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกีฬาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรกีฬาโดยเฉพาะผู้ฝึกสอนกีฬา และบุคลากรกีฬาเฉพาะทาง ของสมาคมกีฬาและสถาบันกีฬา โดยสามารถนำความรู้ไปออกแบบโปรแกรมการฝึก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬา รวมถึงสามารถให้คำแนะนำด้านโภชนาการ การป้องกันการบาดเจ็บ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดให้แก่นักกีฬาอีกด้วย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply