พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) ครั้งที่ 1/2564

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุม1 ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply