สมาคมจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ตัดสิน ประจำปี 2564

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาประจำปี 2564 ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้มีพิธีมอบโล่แก่ผู้ตัดสินเกษียณ และแต่งตั้งผู้ตัดสินใหม่ ร.ท.ชาญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย กล่าวถึงการดำเนินงานของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยถึงกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลและแนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง วอลเลย์บอในร่มและชายหาด, แนวปฏิบัติการขอพิสูจน์ภาพจากวิดีโอชาเลนจ์, การอบรมการทำหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่ม เป็นต้น              

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาประจำปี 2564 ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้มีพิธีมอบโล่แก่ผู้ตัดสินเกษียณ และแต่งตั้งผู้ตัดสินใหม่ ร.ท.ชาญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย กล่าวถึงการดำเนินงานของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 

นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยถึงกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลและแนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง วอลเลย์บอในร่มและชายหาด, แนวปฏิบัติการขอพิสูจน์ภาพจากวิดีโอชาเลนจ์, การอบรมการทำหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่ม เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/

Leave a Reply