พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32

พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

การตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยในครั้งนี้ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ทำการตรวจเยี่ยมนักกีฬาจำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาเทเบิลเทนนิส และกีฬาปีนหน้าผา โดยได้พูดคุยสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ในการเก็บตัว และได้ทำการมอบกระเช้าผลไม้ให้กำลังใจแก่นักกีฬาด้วย นอกจากนี้ พลโท วิสุทธิ์ เดชสกุล ผู้แทน พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยเหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟันดาบ อีกด้วย

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply