สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ ค่าย/สโมสร สมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ขอเรียนเชิญ 
ค่าย/สโมสร
สมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ถ.รามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th