สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบหญิงยู 18 ผ่านคัดเลือกรอบสอง เก็บตัว 19 เม.ย.

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง (ทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล) จำนวน 18 คน โดยมีรายดังนี้ เซตเตอร์ กนกวรรณ เตียนสิงห์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (169 ซม.) กรกนก ชาบำเหน็ด : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (170 ซม.) ปัณฑิตา คงนอก : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (172 ซม.) หัวเสา นภัสสร พุ่มนิล : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (192 ซม.) วิศรุตา เส็งนา : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (178 ซม.) อาทิตยา แก้วนอก : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (179 ซม.) ฐานิตา เอี่ยมละออ : โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส) (169 …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง (ทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล) จำนวน 18 คน โดยมีรายดังนี้

เซตเตอร์

กนกวรรณ เตียนสิงห์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (169 ซม.)
กรกนก ชาบำเหน็ด : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (170 ซม.)
ปัณฑิตา คงนอก : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (172 ซม.)

หัวเสา

นภัสสร พุ่มนิล : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (192 ซม.)
วิศรุตา เส็งนา : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (178 ซม.)
อาทิตยา แก้วนอก : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (179 ซม.)
ฐานิตา เอี่ยมละออ : โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส) (169 ซม.)
สุภาวดี พันวิลัย : โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) (188 ซม.)
ชนิดาภา ช่องเจริญ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (170 ซม.)

บีหลัง

ศศิการณ์ กันอยู่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (181 ซม.)
ณัฐวรรณ ผาดไธสง : โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (178 ซม.)

บอลสั้น

ณัฐริกา วะสาร : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (182 ซม.)
เนตรชนก พุ่มฉัตร : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (188 ซม.)
ศศิธร เจตตะ : โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน (180 ซม.)
ศศิวิมล จงจิตร : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (185 ซม.)
ณัฐวรรณ ท่วมจอก : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (185 ซม.)

ตัวรับอิสระ

ปาริตา เหลื่อมทองหลาง : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (164 ซม.)
สุภนิชา กระจ่างวงค์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (155 ซม.)

นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่สองจะต้องเข้ารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม
ในวันที่ 19 เมษายน ณ โรงเรียนชุมชนหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ซึ่งจะเก็บตัวระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 7 มิถุนายน 2567

ทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี มีกำหนดเข้าแข่งขัน 2 รายการได้แก่
การแข่งขัน ปริ๊นเซส คัพ วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน และ
วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย จะแข่งขันที่จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2567

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/