สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบหญิงยู 18 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้ รวิภา ดวงปา : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (165 ซม.) สุภนิชา กระจ่างวงค์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (155 ซม.) สมิตานันท์ โพธิกสิกร : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (166 ซม.) ปาริตา เหลี่ยมทองหลาง : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (164 ซม.) ศรุตยา จันจำปา : โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (175 ซม.) ปรายฟ้า ขลังวิเชียร : โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต (178 ซม.) กัลรักษ์ เอี่ยมสะอาด : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (178 ซม.) ศศิธร …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้

รวิภา ดวงปา : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (165 ซม.)

สุภนิชา กระจ่างวงค์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (155 ซม.)

สมิตานันท์ โพธิกสิกร : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (166 ซม.)

ปาริตา เหลี่ยมทองหลาง : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (164 ซม.)

ศรุตยา จันจำปา : โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (175 ซม.)

ปรายฟ้า ขลังวิเชียร : โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต (178 ซม.)

กัลรักษ์ เอี่ยมสะอาด : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (178 ซม.)

ศศิธร เจตตะ : โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน (180 ซม.)

ศศิวิมล จงจิตร  : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (182 ซม.)

ณัฐริกา วะสาร : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (182 ซม.)

เนตรชนก พุ่มฉัตร : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (188 ซม.)

ฐานิตา เอี่ยมละออ : โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส) (169 ซม.)

นภัสสร พุ่มนิล : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (192 ซม.)

วิศรุตา เส็งนา : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (178 ซม.)

ศิริกานดา ใจดี : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (170 ซม.)

อาทิตยา แก้วนอก : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (179 ซม.)

เปรมมณี ตราพระสำโรง : โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต (178 ซม.)

สุภาวดี พันวิลัย : โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) (188 ซม.)

ชนิดาภา ช่องเจริญ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (170 ซม.)

อักษรมณี โพธิ์ศรีดี : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (169 ซม.)

มาณี จรันรัก : โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร (177 ซม.)

ศศิกานต์ กันอยู่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (181 ซม.)

กันต์ธิดา พงษ์ใหญ่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (175 ซม.)

กันยาพร บุญศรี : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (173 ซม.)

ณัฐวรรณ ผาดไธสง : โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (178 ซม.)

ณัฐวรรณ ท่วมจอก : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (173 ซม.)

กมลเนตร หลำทุ่ง : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (167 ซม.)

กาญจนา นิลนก : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (179 ซม.)

กนกวรรณ เตียนสิงห์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (169 ซม.)

ชลดา ศักดิ์เทวัญ : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (166 ซม.)

ธัญญารัตน์ แสงทอง : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (165 ซม.)

กรกนก ชาบำเหน็ด : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (170 ซม.)

ปัณฑิตา คงนอก : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (172 ซม.)

เซราห์ แอนโคมาห์ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (173 ซม.)

ปราณี ผากงดำ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (177 ซม.)

นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน โดยต้องมารายงานตัวภายในเวลา 07:30 น. – 08:00 น. เท่านั้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 16.30 น.

ทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี มีกำหนดเข้าแข่งขัน 2 รายการได้แก่ การแข่งขัน ปริ๊นเซส คัพ วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน และ วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย จะแข่งขันที่จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2567

หนังสือขอตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมทดสอบ >>> คลิก

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/