ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 18 – 24 มีนาคม 2567 ณ อาคารพลศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ดรุณาโปลีเทคนิค จ.ราชบุรีประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39
“ราชบุรีเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
ระหว่างวันที่ 18 – 24 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 20  มีนาคม 2567
ณ อาคารพลศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ดรุณาโปลีเทคนิค จ.ราชบุรี

GALLERY

Day 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 18-03-67

Day 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 19-03-67

Day 3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 20-03-67

Day 4 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 21-03-67

Day 5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 22-03-67

Day 6 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 23-03-67

Day 7 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 24-03-67

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts: