สมาคมลูกยางประกาศรายชื่อนักตบหญิงยู 20 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้ ศจิภานันต์ พันธ์สำอางค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (185 ซม.) ชลันธร ตงธิ : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (172 ซม) เยาวพา ปัญญาบุตร : โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (174 ซม.) ณิรารัชย์ ศรีกุตา : โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (178 ซม.) อภิชญา ไกรภาค : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (165 ซม.) จิราวดี สายแสน : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (175 ซม.) ชนากานต์ ศรีราม : โรงเรียนเทศบาล 1 …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้

ศจิภานันต์ พันธ์สำอางค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (185 ซม.)

ชลันธร ตงธิ : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (172 ซม)

เยาวพา ปัญญาบุตร : โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (174 ซม.)

ณิรารัชย์ ศรีกุตา : โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (178 ซม.)

อภิชญา ไกรภาค : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (165 ซม.)

จิราวดี สายแสน : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (175 ซม.)

ชนากานต์ ศรีราม : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (178 ซม.)

กันตินันท์ นพรัตน์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (176 ซม.)

สุชาวดี ศรีรักษา : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (172 ซม.)

ปริชมน คำสุวรรณ์  : วิทยาลัยนครราชสีมา (177 ซม.)

นุชนาถ หอมพิทักษ์ : โรงเรียนสว่างแดนดิน (178 ซม.)

ศุภานัน ศรีชัย : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส (183 ซม.)

ณิชากร วันศุกร์ : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส (157 ซม.)

ปพัชญา พลทำ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (176 ซม.)

ศิรประภา หล้าพลพันธ์ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (178 ซม.)

กาญจนา ศรีใสแก้ว : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (178 ซม.)

สุวรรณี เพ็ชรสังหาร : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (161 ซม.)

พิมพ์ชนก กระแสโสม : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (162 ซม.)

วรรณภา  พรสวัสดิ์ : โรงเรียนสตรีสิริเกศ (178 ซม.)

กนกพร แสงทอง :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (171 ซม.)

นครินพร บุดดา :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (174 ซม.)

ขวัญณภัทร  นวลวรรณ์ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (170 ซม.)

ธัญพร สีโซ่ :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (170 ซม.)

วนิดา พึ่งพิณ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (178 ซม.)

พุทธิมล งามนวล : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (177 ซม.)

อังคณา เทรังษี : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (178 ซม.)

จันทิมา นรทัด : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (171 ซม.)

เนตรนภา บุญเกื้อ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (176 ซม.)

ภัทรวดี คำนวน : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (175 ซม.)

ทิพย์สุดา บัวหลาย : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (183 ซม.)

รัชดา ฉอ้อนโฉม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (171 ซม.)

วริศรา สีทาเลิศ  : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (174 ซม.)

กัลยรัตน์ คำวงษ์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (168 ซม.)

วรัทยา กางโสภา : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (178 ซม.)

อริสรา ลุนไธสง : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (180 ซม.)

นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน ต้องรายงานตัว เวลา 07.30-08.00 น. เท่านั้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบ ในวันที่ 3 เมษายน ผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี (22nd  Asian Women’s U20 Volleyball Championship) จะแข่งขันระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2567 ณ เมืองเจียงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

หนังสือขอตัวนักกีฬาเพื่อเข้าทดสอบทักษะ >>> คลิก

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/