สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบชายยู 20 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้ ธนบดี พลเสนา : โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (193 ซม.) อนุพงศ์ จันทร์ทรัพย์ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุวรรณบุรี (177 ซม.) ทีปกร วีระวงศ์ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (178 ซม.) ธนภัทร ขันคำ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (185 ซม.) อภิสิทธิ์ ว่ามา : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (178 ซม.) ศรานนท์ บาลคำมี : โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด (185 ซม.) เฉลิมเดช บุญรอด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ (189 ซม.) สรชัช โฉมเฉลา : …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้

ธนบดี พลเสนา : โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (193 ซม.)

อนุพงศ์ จันทร์ทรัพย์ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุวรรณบุรี (177 ซม.)

ทีปกร วีระวงศ์ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (178 ซม.)

ธนภัทร ขันคำ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (185 ซม.)

อภิสิทธิ์ ว่ามา : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (178 ซม.)

ศรานนท์ บาลคำมี : โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด (185 ซม.)

เฉลิมเดช บุญรอด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ (189 ซม.)

สรชัช โฉมเฉลา : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (193 ซม.)

อนันดา กลิ่นหอม : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (193 ซม.)

กิตติพงศ์ จ๋ายเจริญ : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (190 ซม.)

สถิตพงษ์ ปิงตา : โรงเรียนเมืองพลวิทยาคม (191 ซม.)

อบูดี้ เรืองไพศาล : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (182 ซม.)

นิพพิชฌน์ มาลา : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (191 ซม.)

จิรายุ นาชัยยา : โรงเรียนวาปีปทุม (188 ซม.)

เสกสรร ชาญยา : โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก (197 ซม.)

เกียรติภูมิ รามสิน : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (196 ซม.)

ลลิตภัทร ทัมทิมทอง : โรงเรียนชุมแพศึกษา (194 ซม.)

กิตตินันท์ ผลพิกุล : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (192 ซม.)

รัชชานนท์ คำภักดี : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุวรรณบุรี (186 ซม.)

ปกรศักดิ์ อุทธาหรณ์ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (188 ซม.)

คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (206 ซม.)

เทพทัต อรรถสาร : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (188 ซม.)

ทรงพล คำสอาด : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด (187 ซม.)

พีรนัย เทพโสดา : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม (185 ซม.)

เมธี แก่นจำปา : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (188 ซม.)

ชยพล พรรณหาญ : โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (198 ซม.)

นครินทร์ อินธนู  : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุวรรณบุรี (176 ซม.)

เจษฎา มาทะวงษ์ : โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (1734ซม.)

ฉัตรชัย ชุ่มชูจันทร์ : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (176 ซม.)

ไกรราช ตุ้ยศักดา : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (165 ซม.)

นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน โดยต้องมารายงานตัวภายในเวลา 08:00 น. – 08:30 น. เท่านั้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบ ในวันที่ 5 เมษายน ผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม  2567

หนังสือขอตัวนักกีฬาเข้าทดสอบทักษะ >>> คลิก

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/