สาวไทยเข้าพักห้องพักจำลองอากาศบนที่สูง เตรียมร่างกายลุยศึกลูกยางปี 2024

ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแรก เข้าสู่ห้องพักจำลองอากาศบนที่สูง อาคารนักกีฬา 300 เตียง เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับห้องพักจำลองอากาศบนที่สูง เป็นห้องที่ใช้สำหรับการเข้าพักโดยการจำลองความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,500 เมตรเป็นต้นไป ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนต่ำเทียบเท่ากับระดับความสูงที่ตั้งค่าไว้ปล่อยเข้ามาภายในห้องพัก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนการแข่งขันในสนามที่มีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเล เพิ่มความแข็งแรงของปอด หัวใจ และกล้ามเนื้อให้มีความทนทานต่อสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำ ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยบอกว่าหากฝึกต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ขึ้นไปจะส่งผลให้เพิ่ม ระดับออกซิเจนในเลือด และค่า VO2MAX ในการเข้าพักจะเกิดการกระตุ้นการทำงานของ EPO ที่มีผลต่อเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพในการจับออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้น ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติมีกำหนดเข้าพัก 20 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2567

ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแรก เข้าสู่ห้องพักจำลองอากาศบนที่สูง อาคารนักกีฬา 300 เตียง เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

สำหรับห้องพักจำลองอากาศบนที่สูง เป็นห้องที่ใช้สำหรับการเข้าพักโดยการจำลองความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,500 เมตรเป็นต้นไป ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนต่ำเทียบเท่ากับระดับความสูงที่ตั้งค่าไว้ปล่อยเข้ามาภายในห้องพัก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนการแข่งขันในสนามที่มีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเล เพิ่มความแข็งแรงของปอด หัวใจ และกล้ามเนื้อให้มีความทนทานต่อสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำ

ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยบอกว่าหากฝึกต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ขึ้นไปจะส่งผลให้เพิ่ม ระดับออกซิเจนในเลือด และค่า VO2MAX ในการเข้าพักจะเกิดการกระตุ้นการทำงานของ EPO ที่มีผลต่อเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพในการจับออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้น

ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติมีกำหนดเข้าพัก 20 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/