ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 10 NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 10  National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

GALLERY

DAY1 NBCC ครั้งที่ 10

DAY2 NBCC ครั้งที่ 10

DAY3 NBCC ครั้งที่ 10

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th