หนุ่มราชนาวี, สาว PEA คว้าแชมป์ชายหาด “ชุมพร – ซีเล็ค”

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ชุมพร – ซีเล็ค” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2567 ณ  สนามวอลเลย์บอลชายหาดเทศบาลปากน้ำหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันวันสุดท้าย  ผลการแข่งขันมีดังนี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ / ปรวิทย์ เตาวะโต จาก ราชนาวี 1 ชนะ  สุรินทร์ จงกลาง / ดุลวินิจ แก้วใส จาก ลูกประดู่ 1 2-0 เซต 21-13, 21-7 ประเภททีมหญิง พัชราพร สีหะวงศ์/สมิตรา ศรีมะโรงนาม จาก NAVY ชนะ กิจจา ขันทลักษณ์ / จิดาภา บุหนองขุ่น จาก ม.ราชภัภัฏร้อยเอ็ด-ทม.ร้อยเอ็ด 2-0 เซต 21- …

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ชุมพร – ซีเล็ค” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2567 ณ  สนามวอลเลย์บอลชายหาดเทศบาลปากน้ำหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันวันสุดท้าย  ผลการแข่งขันมีดังนี้

รอบชิงชนะเลิศ

ประเภททีมชาย

พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ / ปรวิทย์ เตาวะโต จาก ราชนาวี 1 ชนะ  สุรินทร์ จงกลาง / ดุลวินิจ แก้วใส จาก ลูกประดู่ 1 2-0 เซต 21-13, 21-7

ประเภททีมหญิง

พัชราพร สีหะวงศ์/สมิตรา ศรีมะโรงนาม จาก NAVY ชนะ กิจจา ขันทลักษณ์ / จิดาภา บุหนองขุ่น จาก ม.ราชภัภัฏร้อยเอ็ด-ทม.ร้อยเอ็ด 2-0 เซต 21- 17, 21-18

รอบชิงอันดับ 3

ประเภททีมหญิง

วรณัชชยากรณ์ พีรชยาไกรเลิศ / ชรันรัตน์วดี พัชรมัยนฤภร จาก PEA ชนะ นภัสสร เทียมจันทร์, ชลิตา น่วมสกุลณี วัดสิงห์-เบส 2-0 เซต 21-8, 21-8

ประเภททีมชาย

เนติธร มุนีกุล / วีระยุทธ โสปะติ จาก ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ชนะ กิตติ ดวงจินดา / ภานุพงศ์ ถานัน ลูกประดู่ 2 2-0 เซต 21-19, 21-17

พิธีปิดการแข่งขันมี พล.ต.ท.วรรณรัตน์  คชรัตน์, นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน, ณัฐวีณ์  วชิรทวีพัฒน์ General Manager  บ. ไทยยูเนึ่ยม กรุ๊ป จำกัด และ นายวิชัย  อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีปากน้ำหลังสวน ร่วมงานพิธีปิดแล้วมอบรางวัลให้นักกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน

ประเภททีมชาย

1.ราชนาวี 1 (รับเงินรางวัล 25,000 บาท)

2.ลูกประดู่ 1 (รับเงินรางวัล 15,000 บาท)

3.ม.ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย (รับเงินรางวัล 10,000 บาท)

ประเภททีมหญิง

1.NAVY (รับเงินรางวัล 25,000 บาท)

2.มม.ราชภัฏร้อยเอ็ด-ทม.ร้อยเอ็ด (รับเงินรางวัล 15,000 บาท)

3.PEA (รับเงินรางวัล 10,000 บาท)

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/