สมาคมลูกยางจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ตัดสินวอลเลย์บอล ประจำปี 2567

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการผู้ตัดสินวอลเลย์บอลและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2567 ภายในงานมีนายเกรียงไกร นพสงค์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ร.ท.ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง รองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายสมพร โสตถิตสุพร ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่มและชายหาด กิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่ห์สมาชิกผู้ตัดสินที่เกษียณอายุจำนวนทั้งสิ้น 18 คน (วอลเลย์บอล 14 คน วอลเลย์บอลชายหาด 4 คน) และ การแต่งตั้งผู้ตัดสินระดับชาติ จำนวน 36 คน (วอลเลย์บอล 24 คน วอลเลย์บอลชายหาด 12 คน) ส่วนการสัมมนาได้มีการพูดคุยถึง  …

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการผู้ตัดสินวอลเลย์บอลและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2567

ภายในงานมีนายเกรียงไกร นพสงค์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ร.ท.ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง รองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายสมพร โสตถิตสุพร ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่มและชายหาด

กิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่ห์สมาชิกผู้ตัดสินที่เกษียณอายุจำนวนทั้งสิ้น 18 คน (วอลเลย์บอล 14 คน วอลเลย์บอลชายหาด 4 คน) และ การแต่งตั้งผู้ตัดสินระดับชาติ จำนวน 36 คน (วอลเลย์บอล 24 คน วอลเลย์บอลชายหาด 12 คน) ส่วนการสัมมนาได้มีการพูดคุยถึง  ทิศทางและแผนการดำเนินงานในปัจจุบันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, ปัจจุบันกับอนาคตเกี่ยวกับกติกา แนวปฏิบัติกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและชายหาด รวมไปถึงการดำเนินงานของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

ช่วงท้ายของการสัมมนามีการสอบเลื่อนชั้นผู้ตัดสิน ทดสอบความรู้ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ตัดสิน และงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัววอลเลย์บอล

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/