สมาคมลูกยางแถลงศึกวอลเลย์บอล ‘ซีเล็ค’ ประจำปี 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, คุณณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ General Manager บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด, นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน, นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์, นายสุบิน ทองน้อย   ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ แก้วสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การแถลงข่าววอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าว “การแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ทั้งวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาด ถือเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยสมาคมฯ …

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, คุณณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ General Manager บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด, นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน, นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์, นายสุบิน ทองน้อย   ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ แก้วสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การแถลงข่าววอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าว “การแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ทั้งวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาด ถือเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตอาหารกระป๋องภายใต้ แบรนด์ “ซีเล็ค” ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกแล้ว ก็ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยดีมาโดยตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน ขอขอบคุณจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสมุทรปราการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ช่วยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้”

คุณณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ General Manager บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด  กล่าว “ทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปีแล้ว ด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เหมือนกันของ สมาคมฯ และของคุณไกรสร จันศิริ และไทยยูเนี่ยน ที่ต้องการมุ่งเน้นด้านการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชน นักกีฬา ให้ใส่ใจต่อสุขภาพดี รวมถึงให้การสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง รวมถึง ความมีวินัย น้ำใจนักกีฬา และการทำงานเป็นทีม”

นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน กล่าว “จังหวัดชุมพร รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ซีเล็ค” ประชาชน  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–15 มีนาคม 2567 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทางเราได้จัดเตรียมสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้มีความพร้อมให้ได้ตามมาตรฐานของสมาคมฯ เพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย”

นายสุบิน ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กล่าว “จากประสบการณ์ที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการต่างๆ ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาแล้วหลายรายการ ยิมเนเซียมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การจัดการแข่งขันประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่าย และในปีนี้ รายการวอลเลย์บอล ซีเล็ค เยาวชน ชาย-หญิง จะมีทีมจากประเทศออสเตรเลีย และประเทศมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขันด้วย ถือเป็นสีสันของรายการแข่งขันเลยก็ว่าได้” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ แก้วสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กล่าว “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ประชาชน ข ชาย ชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทางเราได้จัดเตรียมสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ให้มีความพร้อมให้ได้ตามมาตรฐานฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมฯ เพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย”

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ซีเล็ค” ประชาชน  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2567 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด เทศบาลปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

การแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชน ชาย-หญิงชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 16-25 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ซีเล็ค” เยาวชน รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2567 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/