สมาคมลูกยางเรียกนักวอลเลย์บอลชายเข้าฝึกซ้อมเตรียมศึกนานาชาติ ปี2567

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้ ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์ ศิวดล สันหาธรรม อนุตร พรมจันทร์ สุวิทย์ มหาสิริโยธิน ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์ อมรเทพ คนหาญ ประเสริฐ ปิ่นแก้ว ชยุตม์ คงเรือง ชุติพงศ์ ม่วงเก่า บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร ธนภัทร์ เจริญสุข อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์     จักกริช ถนอมน้อย กฤษฎา นิลไสว ชัยวัฒน์ ถุงคำ อนุชิต ภักดีแก้ว เทพทัต อรรถสาร ธนทัต ทวีรัตน์ มาวิน มณีวงษ์ นภาเดช พินิจดี ธนบดี พลเสนา นครินทร์ อินธนู ศุภกร เจนไธสง สุทธิพงษ์ …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์

ศิวดล สันหาธรรม

อนุตร พรมจันทร์

สุวิทย์ มหาสิริโยธิน

ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์

อมรเทพ คนหาญ

ประเสริฐ ปิ่นแก้ว

ชยุตม์ คงเรือง

ชุติพงศ์ ม่วงเก่า

บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร

ธนภัทร์ เจริญสุข

อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์    

จักกริช ถนอมน้อย

กฤษฎา นิลไสว

ชัยวัฒน์ ถุงคำ

อนุชิต ภักดีแก้ว

เทพทัต อรรถสาร

ธนทัต ทวีรัตน์

มาวิน มณีวงษ์

นภาเดช พินิจดี

ธนบดี พลเสนา

นครินทร์ อินธนู

ศุภกร เจนไธสง

สุทธิพงษ์ ดรหลักคำ

นักกีฬาทุกคนจะเข้ารายงานตัวในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/