สมาคมลูกประกาศเรียกนักตบหญิงเข้าเก็บตัวเตรียมลุยศึกนานาชาติ 2567

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้ กนกพร แสงทอง พรพรรณ เกิดปราช์ญ ณัฐณิชา ใจแสน จิดาภา นาหัวหนอง สุพัตรา ไพโรจน์ ปิยะนุช แป้นน้อย วิรัลยุพา อินจันทร์ ดลพร สินโพธ์ ชัชชุอร โมกศรี อัจฉราพร คงยศ ธนัชชา สุขสด พิมพิชยา ก๊กรัมย์ วิภาวี ศรีทอง ดาริน ปิ่นสุวรรณ วริศรา สีทาเลิศ สิริวัลย์ ดีแก้ว กัตติกา แก้วพิน ศศิภาพร จัทรวิสูตร วารุณี การรัมย์ ฑิชากร บุญเลิศ จรัสพร บรรดาศักดิ์ กัญญารัตน์ ขุนเมือง ทัดดาว นึกแจ้ง หัตถยา บำรุงสุข วิมลรัตน์ …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

กนกพร แสงทอง

พรพรรณ เกิดปราช์ญ

ณัฐณิชา ใจแสน

จิดาภา นาหัวหนอง

สุพัตรา ไพโรจน์

ปิยะนุช แป้นน้อย

วิรัลยุพา อินจันทร์

ดลพร สินโพธ์

ชัชชุอร โมกศรี

อัจฉราพร คงยศ

ธนัชชา สุขสด

พิมพิชยา ก๊กรัมย์

วิภาวี ศรีทอง

ดาริน ปิ่นสุวรรณ

วริศรา สีทาเลิศ

สิริวัลย์ ดีแก้ว

กัตติกา แก้วพิน

ศศิภาพร จัทรวิสูตร

วารุณี การรัมย์

ฑิชากร บุญเลิศ

จรัสพร บรรดาศักดิ์

กัญญารัตน์ ขุนเมือง

ทัดดาว นึกแจ้ง

หัตถยา บำรุงสุข

วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์

นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพ ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 08.00 . ส่วนนักกีฬาที่ติดภาระกิจแข่งขันต่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเข้ารายงานตัวในภายหลัง

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/