ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2024

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2567 หลักสูตร Thailand PGA Q-School ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมกฎ, สอบภาคสนาม และอบรมภาคทฤษฎี โดยมีโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) และกรรมการกลางสมาคมฯ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และโปรวัลลภ ขนาดนิด อุปนายกและนายทะเบียนสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงแล้วนั้น ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2024 จำนวนทั้งสิ้น 57 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) จำนวน 16 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) จำนวน 41 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) และกรรมการกลางสมาคมฯ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ณ

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2567 หลักสูตร Thailand PGA Q-School ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมกฎ, สอบภาคสนาม และอบรมภาคทฤษฎี โดยมีโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) และกรรมการกลางสมาคมฯ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และโปรวัลลภ ขนาดนิด อุปนายกและนายทะเบียนสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงแล้วนั้น

ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2024 จำนวนทั้งสิ้น 57 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) จำนวน 16 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) จำนวน 41 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) และกรรมการกลางสมาคมฯ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2024 และขอขอบคุณวิทยากรและทีมงานทุกฝ่ายที่ทำให้การสอบโปรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ซึ่งในวันเดียวกันสมาคมฯได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างทำแอปพลิเคชั่นกับบริษัทเอ็ม เจ อาร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด โดยคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และดร.อาภาภรณ์ จงวิริยะเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทเอ็ม เจ อาร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด และได้รับเกียรติจากคุณเรวดี ต. สุวรรณ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนกอล์ฟเข้าถึงกันง่าย สะดวก และได้การรับรองมาตรฐานจากสมาคมฯ โดยคาดการณ์เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ภายในเดือนตุลาคมนี้

นับเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันของสมาคมกอล์ฟในประเทศไทยและสถาบันสอนกอล์ฟชั้นนำของประเทศที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกีฬากอล์ฟให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ทำให้วงการกอล์ฟไทยยั่งยืน

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/