เอกสารรายงานสรุปผลการศึกษา (Final Report) ฉบับย่อ SAT-Sports Digital Platform ของโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sports Promotion Lotto)

SportDigital_Platform

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/