กกท. ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงานสนับสนุนด้านกีฬาประเทศญี่ปุ่น (JSA) พร้อมหารือความร่วมมือด้านกีฬา

นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ โฆษก กกท. เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมานายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานสนับสนุนด้านกีฬาของประเทศญี่ปุ่น(Japan Sports Agency:JSA) พร้อมทั้งร่วมหารือประเด็นด้านกีฬา ระหว่างทั้งสองหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกีฬาร่วมกัน ประกอบด้วยเรื่องบทบาทของการกีฬาแห่งประเทศไทย, หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย วิธีประสานความร่วมมือกีฬากับสถานศึกษา และเรื่องแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ 7 และแผนวิสาหกิจ กกท. โดยมี ผู้แทนบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.ประชาสัมพันธ์ กกท./ 29 สิงหาคม 2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/