Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT Kabinburi Championship 2023 ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 23-24 ส.ค. เวลา 5.30-8.30 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 25-26 ส.ค. เวลา 5.30-9.00 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT Kabinburi Championship 2023 ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 23-24 ส.ค. เวลา 5.30-8.30 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 25-26 ส.ค. เวลา 5.30-9.00 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/