สมาคมวอลเลย์ประกาศรายชื่อนักตบหญิงยู 19 ผ่านคัดรอบแรก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปีที่ผ่านคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัคร โดยมีรายชื่อดังนี้ ตัวรับอิสระ กัลยรัตน์ คำวงษ์ : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์วิทยา 6 (168) เปมิกา ผาสุข : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (164) ณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (158) สุวรรณี เพ็ชรสังหาร : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (160) กัลยาณี กิ่งเกษ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (172) บอลสั้น ศจิภานันต์ พันธ์สำอางค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (185) ชนากานต์ ศรีราม : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (177) ภัทรวดี คำนวน : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์วิทยา 6 (176) อภิชญานันท์ ต่อศรี : ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) (185) …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปีที่ผ่านคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัคร โดยมีรายชื่อดังนี้

ตัวรับอิสระ

กัลยรัตน์ คำวงษ์ : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์วิทยา 6 (168)

เปมิกา ผาสุข : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (164)

ณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (158)

สุวรรณี เพ็ชรสังหาร : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (160)

กัลยาณี กิ่งเกษ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (172)

บอลสั้น

ศจิภานันต์ พันธ์สำอางค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (185)

ชนากานต์ ศรีราม : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (177)

ภัทรวดี คำนวน : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์วิทยา 6 (176)

อภิชญานันท์ ต่อศรี : ..บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) (185)

อรปรียา ภูศรีโสม : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (179)

ศุภานัน ศรีชัย : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส (183)

พัฐสุดา อ่อนด้วง : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (177)

จันทิมา รัตนวิชัย : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (178)

พุทธิมล งามนวล : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (177)

วนิดา พึ่งพิณ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (177)

บีหลัง

ศศิลักษณ์ หมอกเหมย : วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ (180)

วรัทยา กางโสภา : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์วิทยา 6 (179)

ปพัชญา พลทำ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (177)

ขวัญณภัทร นวลวรรณ์ : โรงเรียนสุรนารีวิทยาา (172)

รัตนาพร นาบำรุง : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (174)

หัวเสา

กันตินันท์ นพรัตน์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  (177)

ธัญพร สีโซ่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (170)

นครินพร บุดดา : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (174)

นุชนาถ หอมพิทักษ์ : โรงเรียนสว่างแดนดิน (177)

วริศรา สีทาเลิศ : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์วิทยา 6 (173)

จิราวดี สายแสน : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (174)

ณิรารัชย์ ศรีกุตา : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (178)

กาญจนา ศรีใสแก้ว : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (178)

เบญจมาภรณ์ นิลเดชา : โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน (174)

เซตเตอร์

กนกพร แสงทอง : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (170)

อริสรา ลุนไธสง : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์วิทยา 6 (180)

รัชดา ฉอ้อนโฉม : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์วิทยา 6 (170)

ชลันธร ตงธิ : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (172)

อังคณา เทรังษี : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (178)

พิมพ์ชนก กระแสโสม : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (165)

สำหรับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะต้องเข้าคัดเลือกรอบสอง ด้านความสามารถและทักษะ ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สมาคมวอลเลย์บอลจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พักและอาหารให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมคัดเลือกช่วงที่ 2

กําหนดรายงานตัว และเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ก่อนเวลา 12:00 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปีชิงแชมป์โลก จะแข่งขันระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม ที่ประเทศโครเอเชีย และประเทศฮังการี สาวไทยถูกจับสลากอยู่ในสาย ซี. ร่วมกับ อิตาลี, บราซิล, เปรู แคนาดา และ บัลแกเรีย

หนังสือขออนุญาตนักกีฬาเข้าร่วมคัดตัว >>>> คลิก

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/