มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มองรางวัลเชิดชูเกียรติชายหาดสาวไทยหลังคว้าทองซีเกมส์

วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชายหาดทีมชาติไทย หลังคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารและเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ก่อนในช่วงเย็นจะมีพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชายหาดทีมชาติไทย โดย รศ.ดร.สมบัติคชสิทธิ์พร้อมด้วยนายสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัลให้ทัพวอลเลย์บอลชายหาดไทยอีกด้วย ทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย ปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และเป็นนักศึกษาที่ได้รับเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์โดยผลงานจากการแข่งขันซีเกมส์ที่ผ่านมามีดังนี้ วรภัสสร รดารงค์ : เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 26, 30, 31, 32 ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี : เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 30, 31, 32 วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี : เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่  31, 32 ธาราวดี นาราพรลภัส : เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 30,31, …

วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 17.00 . ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชายหาดทีมชาติไทย หลังคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา

โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารและเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ก่อนในช่วงเย็นจะมีพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชายหาดทีมชาติไทย โดย รศ.ดร.สมบัติคชสิทธิ์พร้อมด้วยนายสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัลให้ทัพวอลเลย์บอลชายหาดไทยอีกด้วย

ทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย ปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และเป็นนักศึกษาที่ได้รับเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์โดยผลงานจากการแข่งขันซีเกมส์ที่ผ่านมามีดังนี้

วรภัสสร รดารงค์ : เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 26, 30, 31, 32

ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี : เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 30, 31, 32

วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี : เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่  31, 32

ธาราวดี นาราพรลภัส : เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 30,31, 32

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/