Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Prachinburi 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 17 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 18 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 19 พ.ค. เวลา 6.00-8.30 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Prachinburi 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 17 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 18 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 19 พ.ค. เวลา 6.00-8.30 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/