สมาคมวอลเลย์ประกาศรายชื่อนักตบชายยู21คัดตัวรอบสอง

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปีที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้ ตัวรับอิสระ ภูติดล ทากาบุตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (175) คฑาวุธ สอนสกุล : โรงเรียนชุมแพศึกษา (176) อนุชาติ ส่องแสง : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (170) ณราทร เมืองโคตร : วิทยาลัยนครราชสีมา (169) บอลสั้น ชุติพงศ์ ม่วงเก่า : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย (197) ภาณุพงศ์ คำภูมี : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย(193) ธีระวัช งามพร้อม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (190) ชนุตม์ ผึ้งกระโทก : มหาวิทยาลัยปทุมธานี (191) ปิยะ ควบพิมาย : มหาวิทยาลัยปทุมธานี (190) เสรสรร ชาญยา : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปีที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้

ตัวรับอิสระ

ภูติดล ทากาบุตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (175)

คฑาวุธ สอนสกุล : โรงเรียนชุมแพศึกษา (176)

อนุชาติ ส่องแสง : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (170)

ณราทร เมืองโคตร : วิทยาลัยนครราชสีมา (169)

บอลสั้น

ชุติพงศ์ ม่วงเก่า : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย (197)

ภาณุพงศ์ คำภูมี : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย(193)

ธีระวัช งามพร้อม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (190)

ชนุตม์ ผึ้งกระโทก : มหาวิทยาลัยปทุมธานี (191)

ปิยะ ควบพิมาย : มหาวิทยาลัยปทุมธานี (190)

เสรสรร ชาญยา : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (196)

ลลิตภัทร ทับทิมทอง : โรงเรียนชุมแพศึกษา (194)

สลา สายสี : โรงเรียนเดชอุดม (193)

เกียรติภูมิ รามสิน : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (196)

เบญจมินทร์ ใจดี : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (187)

เบญญามินทร์ ชีวาใหม่ : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (188)

วิทวัส พลแสน : วิทยาลัยนครราชสีมา (195)

บีหลัง

ไพฑูรย์ พละเดช : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย (189)

จักรพัน วิรุณภักดี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี (180)

เทพทัต อรรถสาร : โรงเรียนสันติสุข (189)

หัวเสา

ธนกร คัณทักษ์ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี (192)

สุวิทย์ อาบู บาก้า โซว์ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย (196)

สรชัช โฉมเฉลา : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย (192)

ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย (190)

อัครชัย แก้วน้ำอ่าง : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย (183)

จักรกริช ถนอมน้อย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (185)

กิตติพงษ์ สังศักดิ์ : โรงเรียนขามทะเสอวิทยา (185)

เฉลิมเดช บุญรอด : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม (186)

สัตตยา วะดีคิริศักดิ์ : วิทยาลัยนครราชสีมา (186)

เบนฮิล โอนัวฮา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุโขทัย (193)

เซตเตอร์

กฤษฎิกร บุญสุข : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย (180)

เชิดชัย ฉิมพิภพ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี (182)

มงคลชัย สุดน้อย : โรงเรียนพล (189)

ธนากร บุญสุพร : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (180)

ปราโมทย์ ยศสันเทียะ : วิทยาลัยนครราชสีมา (180)

นักกีฬาที่มีรายชื่อทั้งหมดจะต้องเข้ารายงายตัวเพื่อคัดเลือกรอบ 2 ด้านปฏิบัติ ในวันที่ 18  พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 . – 12.00 . มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พักและอาหารให้กับนักกีฬาที่เข้าคัดเลือกในช่วงที่ 2

สำหรับการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลชาย อายุต่ำกว่า 21 ปีชิงแชมป์โลกจะแข่งขันระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม2566 เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

หนังสือขอตัว >>> ขอตัวเพื่อคัดเลือกตัว U21 ชาย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/